=> Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Politechnika Warszawska oferuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW). 

W ofercie studiów znajdują się kierunki inżynierskie i licencjackie.
Studia inżynierskie trwają 7-8 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Kształcenie na niektórych kierunkach anglojęzycznych wiąże się z częściową odpłatnością.

Jeśli jesteś zainteresowany studiami architektonicznymi, to na kierunku Architektura prowadzone są jednolite studia magisterskie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. Na Wydziale Architektury można także podjąć naukę na studiach inżynierskich. Studia te prowadzone są w języku angielskim. 

Studia stacjonarne (inaczej studia dzienne) wymagają regularnej obecności na uczelni, Zajęcia odbywają się w dni powszednie, zazwyczaj w godzinach od 8 do 16.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą urozmaiconą ofertą studiów stacjonarnych oraz z informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia.

---------------- 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

  • konkurs na studia na kierunku Architektura,
  • konkurs na studia na kierunku Architecture,
  • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach prowadzonych w Warszawie,
  • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.  

Poniżej znajduje się instrukcja korzystania systemu IRK przy zapisach na studia stacjonarne I stopnia.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją instrukcji !  

Instrukcja IRK_studia stacjonarne I stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,51 MB)