=> Niestacjonarne II stopnia

Politechnika Warszawska oferuje możliwość podjęcia studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW).

Studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i posiadają dyplom licencjata lub inżyniera.

Studia trwają 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (kierunki techniczne) lub magistra (kierunki nietechniczne).

Studia niestacjonarne są elastyczną formą nauki dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo. Zajęcia są organizowane w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. Wymagają mniejszej czasowo obecności na Uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów.
Studia niestacjonarne są płatne, a wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska prowadzi studia niestacjonarne drugiego stopnia jako: 

  • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
  • studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet).

Studia w trybie zaocznym są organizowane w formie zjazdów trwających od piątku do niedzieli lub w formie przez Internet – czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, konsultacjach z wykładowcami oraz okresowo – uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych Wydziałach, zachęcamy zainteresowane osoby do sprawdzenia informacji dostępnych na wydziałowych stronach internetowych lub kontaktu z dziekanatami Wydziałów.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i zasad studiowania przez Internet zachęcamy do odwiedzenia strony Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO) PW lub bezpośrednich kontaktów z biurem Ośrodka (Gmach Główny p. 324).

Rejestracja na wszystkie studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani studiami niestacjonarnymi w Politechnice Warszawskiej powinni skontaktować się w sprawie zasad przyjęć z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, zasadami przyjęć na studia i terminarzem rekrutacji na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na stronach odpowiednich wydziałów lub bezpośrednio w dziekanatach.  

Instrukcja IRK_studia II stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,07 MB)