Zasady przyjęć na studia

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich, oraz
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów i kolegium.

Aby zostać przyjętym na studia drugiego stopnia należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Przekazać wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków (zob. Parametry do opisu zasad przyjęć na studia II stopnia).

Postępowanie z dyplomem uzyskanym poza polskim systemem oświaty

Pobierz plik (pdf, 123,86 kB)