Kontakt

 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 207
 tel. 22-234-63-09
 e-mail: agata.ali@pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
dziekanat: pokój 111
 tel. 22-234-57-93
 e-mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)
http://www.elka.pw.edu.pl

 

Wydział Elektryczny
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pok. 130 (Gmach Główny)
 tel. 22-234-73-18
 e-mail: rekrutacja.ee@pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl 

 

Wydział Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 128
 tel. 22-234-72-25
 e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl
 http://www.gik.pw.edu.pl

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
dziekanat: pokój 6
 tel. 22-234-75-97
 e-mail: dziekan-niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl
 http://www.is.pw.edu.pl

 

Wydział Inżynierii Lądowej
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
dziekanat: pokój 105
 tel. 22-234-65-51
 e-mail: niestacjonarny.WIL@pw.edu.pl
 https://www.il.pw.edu.pl/

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji) 
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 127
 tel. 22-234-82-54
 e-mail: dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl 
http://www.wip.pw.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
 Gmach Lotniczy
dziekanat: pokój 126
 tel. 22-234-57-79
 e-mail: dziekanat.meil@pw.edu.pl 
 http://www.meil.pw.edu.pl
Informacje dla kandydatów na studia II-go stopnia: https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Rekrutacja-na-studia-II-go-stopnia

 

Wydział Mechatroniki
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
dziekanat: pokój 122
 tel. 22-849-07-11
       22-234-84-56
 e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO)
http://www.mchtr.pw.edu.pl
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
Biuro obsługi studiów: pokój 06
 tel. 22-234-87-54
       22-234-84-35
 e-mail: bos.simr@pw.edu.pl
 http://www.simr.pw.edu.pl

 

Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Nowej Kreślarni
dziekanat: pokój 111
 tel. 22-234-58-76
       22-234-71-97
 e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
 http://www.wt.pw.edu.pl

 

Wydział Zarządzania
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 5
 tel. 22-234-86-94
      22-234-86-95
 e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl 
https://www.wz.pw.edu.pl

 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 212, 213
 tel. 24-367-21-54, 24-367-21-52
 e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, pokój 18
 tel. 24-367-21-13
 e-mail: rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl

 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
 PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 103
 tel. 24-262-90-08
       24-367-21-26
 e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
Komisja Rekrutacyjna KNEiS, pokój 107
 tel. 24-367-21-16
http://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS

 

Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO)
Pl. Politechniki 1, 00-665 Warszawa
Gmach Główny, pokój324
 tel. 22-234-57-85
 e-mail: magisterskie@okno.pw.edu.pl
https://www.okno.pw.edu.pl

OGÓLNE

 

Biuro Spraw Studenckich
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Rektorska 4, 00-662 Warszawa
pokój 0.24
tel: 22-234-13-14
       22-234-13-15
fax.: 22-628-60-04
mail: niepelnosprawni.bss@ca.pw.edu.pl
www.facebook.com/SONPW

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
tel. 22-629-60-70
       22-234-74-12
fax. 22-234-74-29
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl 
https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja