=> Niestacjonarne I stopnia

Politechnika Warszawska oferuje możliwość podjęcia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW). 

W ofercie studiów znajdują się kierunki inżynierskie i licencjackie.
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 7-9 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Studia niestacjonarne są elastyczną formą kształcenia dostosowaną do potrzeb i możliwości osób czynnych zawodowo. Wymagają mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności wykształcenia i dyplomów. Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty semestralnej ustala Rektor Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska prowadzi studia niestacjonarne pierwszego stopnia jako: 

  • studia w trybie zaocznym zjazdowym,
  • studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet).

Studia w trybie zaocznym są organizowane w formie zjazdów trwających od piątku do niedzieli lub w formie przez Internet – czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, konsultacjach z wykładowcami oraz okresowo – uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie PW.

Ze względu na zróżnicowanie harmonogramów zajęć na różnych Wydziałach, zachęcamy zainteresowane osoby do sprawdzenia informacji dostępnych na wydziałowych stronach internetowych lub kontaktu z dziekanatami Wydziałów.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i zasad studiowania przez Internet zachęcamy do odwiedzenia strony Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO) PW lub bezpośrednich kontaktów z biurem Ośrodka (Gmach Główny p. 324).

Rejestracja na wszystkie studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani studiami niestacjonarnymi w Politechnice Warszawskiej powinni skontaktować się w sprawie zasad przyjęć z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, zasadami przyjęć na studia i terminarzem rekrutacji na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na stronach odpowiednich wydziałów lub bezpośrednio w dziekanatach.  

Instrukcja IRK_studia niestacjonarne I stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,50 MB)