=> Stacjonarne II stopnia

Politechnika Warszawska oferuje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych drugiego stopnia w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w Płocku (Filia PW).

Studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i posiadają dyplom licencjata lub inżyniera.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia może rozpoczynać się, w zależności od kierunku studiów, od października (od semestru zimowego) lub od lutego (od semestru letniego).

Studia trwają 3 lub 4 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera (kierunki techniczne), magistra inżyniera architekta (kierunek Architektura) lub magistra (kierunki nietechniczne).

Studia stacjonarne drugiego stopnia wymagają regularnej obecności na Uczelni.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Niektóre kierunki studiów anglojęzycznych wymagają dopłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych drugiego stopnia, zasadami przyjęć na studia i terminarzem rekrutacji na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji na stronach odpowiednich wydziałów lub bezpośrednio w dziekanatach.   

Instrukcja IRK_studia II stopnia

Pobierz plik (pdf, 3,07 MB)