Wynikowe minimum punktów z ubiegłych lat

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w latach 2021 – 2023

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:

  • na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.
Kierunek Wydział

Minimum punktowe

2021

Minimum punktowe

2022

Minimum punktowe

2023

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 93 106 110
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 172 186 192
Architecture Architektury 58 66 70
Architektura Architektury 246 232 205
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 196 193 197
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 157 169 170
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 158 166 168
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny 84 80 90
Biotechnologia Chemiczny 130 148 153
Budownictwo Inżynierii Lądowej 114 118 113
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 50
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 77 76 75
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 175 187 188
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 184 197 194
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 183 193 197
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 56 56 60
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 77 79 95
Electrical Engineering Elektryczny 76 92 87
Elektromobilność Elektryczny 146 158 152
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 130 133 140
Elektrotechnika Elektryczny 113 123 121
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 146 145 141
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 75 75 75
Fizyka techniczna Fizyki 140 143 152
Fotonika Fizyki 115 120 130
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 101 105 110
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 150 155 157
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 112 131 140
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 193 200 201
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 201 208 210
Informatyka stosowana Elektryczny 181 190 188
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 154 155 145
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 130 139 139
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 100 105 105
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 197 207 207
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych 188 188 191
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 90 90 90
Inżynieria mechaniczna  Samochodów i Maszyn Roboczych 75 93 110
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 101 115 110
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 75 75 75
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 54 53 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 113 121 110
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 180 180 184
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 180 190 197
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 195 206 208
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny 75 77 85
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 54 50
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 177 180 182
Mechatronics Mechatroniki 90 134 131
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 80 83 110
Mechatronika Mechatroniki 121 147 150
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 75 100 105
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 86 85 88
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny 75 76 86
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 127 121 122
Przemysłowe zastosowania informatyki* Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) - - 50
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 169 168 168
Technologia chemiczna Chemiczny 84 93 97
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 54 52 50
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny 161 163 164
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 100 187 188
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 137 149 155
Transport Transportu 75 78 78
Zarządzanie Zarządzania 144 150 140
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny 96 94 93

* kierunek uruchomiony w roku akademickim 2023/2024