Terminarz

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia (oprócz kierunków z Wydziału Architektury) w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
  (semestr zimowy*)
2 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku 
29 sierpnia koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
5  września- 9 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów
informacja o przedłużeniu zapisów
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej
12 września koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku, ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 15 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Warszawie
do 23 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone w Filii PW w Płocku

 *studia rozpoczynające się od października 2022 r.

 

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
  (semestr letni*)
10 stycznia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i dostarczania  dokumentów na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie i w PW Filii w Płocku od lutego 2023 r.
3 lutego koniec zapisów i wnoszenia opłat rekrutacyjnych na studia rozpoczynające się od lutego 2023 r., ostateczne terminy i miejsca dostarczania dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
do 13 lutego ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki prowadzone od lutego 2023 r.

  *studia rozpoczynające się od lutego 2023 r.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architektura w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
2 sierpnia – 29 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
Uwaga! 29 sierpnia to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
3 września – 6 września składanie dokumentów (portfolio)
14 września I etap sprawdzianu
15 września II etap sprawdzianu
20 września ogłoszenie wyników kwalifikacji, po pozytywnym przejściu rekrutacji należy dostarczyć w określonym przez Wydział terminie oryginały wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Architecture (studia prowadzone w języku angielskim) w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
5maja – 24 maja rejestracja (zapisy internetowe I tura) i dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji
Uwaga! 24 maja to ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
6 czerwca powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
13 czerwca – 20 czerwca rozmowy kwalifikacyjne
1 lipca lista wstępnie zakwalifikowanych
5 września – 12 września rejestracja (zapisy internetowe II tura) i dostarczanie w formie elektronicznej wymaganej dokumentacji
14 września powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej
19 września – 20 września rozmowy kwalifikacyjne
21 września ogłoszenie wyników kwalifikacji, dostarczanie w określonym przez Wydział  terminie oryginałów wymaganych dokumentów wskazanych na stronie internetowej Wydziału

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie internetowej Wydziału Architektury.