Wynikowe minimum punktów z ubiegłych lat

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w latach 2019 – 2021.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać:

  • na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunków z Wydziału Architektury do 225 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architektura (jednolite studia magisterskie) do 400 punktów kwalifikacyjnych PK,
  • na kierunku Architecture do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.
Kierunek Wydział

Minimum punktowe

2019

Minimum punktowe

2020

Minimum punktowe

2021

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 89 87 93
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 179 176 172
Architecture Architektury  65 55 58
Architektura Architektury 215 253 246
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 193 191 196
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 157 153 157
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 172 159 158
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny* 100 92 84
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 110 93 91
Biotechnologia Chemiczny 122 134 130
Budownictwo Inżynierii Lądowej 111 113 114
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 50
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 77 70 77
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 172 171 175
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 181 175 184
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych 187 184 183
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 51 50 56
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 77 72 77
Electrical Engineering Elektryczny 75 74 76
Elektromobilność Elektryczny 136 141 146
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 130 131 130
Elektrotechnika Elektryczny 111 113 113
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 164 151 146 
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 76 70 75
Fizyka techniczna Fizyki 132 139 140
Fotonika Fizyki 110 120 115
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 99 92 101
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 157 151 150
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 120 112 112
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 196 193 193
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 205 201 201
Informatyka stosowana Elektryczny 186 180 181
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 147 153 154
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 130 136 130
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 114 114 100
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 207 202 197
Inżynieria Internetu rzeczy Elektroniki i Technik Informacyjnych   185 188
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 90 70 90
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 107 88 101
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 90 70 75
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 54
Inżynieria zarządzania Zarządzania 88 89 113
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 182 180 180
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 186 180
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 205 200 195
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny* 81 78 75
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 50
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 185 171 177
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 75 71 75
Mechatronics Mechatroniki 102 95 90
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych 80 81 80
Mechatronika Mechatroniki 133 126 121
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 80 70 75
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 100 87 86
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny* 86 77 75
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 145 136 127
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 186 165 169
Technologia chemiczna Chemiczny 105 92 84
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 53 51 54
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny 167 159 161
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 107 100 100
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 134 139 137
Transport Transportu 85 70 75
Zarządzanie Zarządzania   128 144
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 82 70 83
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny* 101 90 96

*Do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji

Progi punktowe na rok akademicki 2022/2023 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.