Od rekrutacji do immatrykulacji - główne etapy działań

Uprzejmie informujemy, że możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura ds. Przyjęć na Studia jest w dni powszednie w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-15.00.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronach internetowych uczelni przed dzwonieniem do Biura.

 

1. Zarejestruj się jako kandydat na studia

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy, czyli załóż Internetowe Konto Rekrutacyjne (IKR), a więc m.in. wybierz interesujące Cię kierunki studiów, załącz (jeśli Cię to dotyczy) skany odpowiednich dokumentów i uzupełnij swoje wyniki maturalne,
  • dokonaj opłaty rekrutacyjnej,
  • dopełnij ewentualnych pozostałych formalności.

2. Weź udział w procedurze kwalifikacyjnej  

  • system przeliczy punkty kwalifikacyjne i zostaną podjęte decyzje kwalifikacyjne.

3. Zapoznaj się z wynikiem rekrutacji

  • komunikat o wyniku rekrutacji otrzymasz poprzez konto IKR – zgodnie z terminarzem rekrutacji.

4. Złóż wymagane dokumenty

  • jeśli otrzymałeś komunikat o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, to terminowo dostarcz oryginały wymaganych dokumentów i odbierz zawiadomienie o wpisie na listę studentów,
  • pobierz z IKR skierowanie do lekarza medycyny pracy, uzyskaj (po wykonaniu zleconych badań) orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów i dostarcz je do dziekanatu wydziału/kolegium przed rozpoczęciem zajęć.

5. Immatrykulacja

  • nabądź prawa studenckie po złożeniu ślubowania akademickiego,
  • weź udział w inauguracji roku akademickiego.