Zasady przyjęć na studia

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych należy spełnić następujące warunki:

  1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
  2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym.
  4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
  5. Złożyć ślubowanie studenckie.

 

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury konkursowej – przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na studia stacjonarne.

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość (OKNO) PW.

UWAGA: Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Postępowanie ze świadectwem maturalnym/dyplomem uzyskanym poza polskim systemem edukacji

Pobierz plik (pdf, 392,22 kB)

Zasady i organizacja przyjęć na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 945,34 kB)