Terminarz

 

Rekrutacja na studia prowadzone wWarszawie i w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2023/2024

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia
1 sierpnia początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie iPW Filia w Płocku
28 sierpnia koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie
4-8 września informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów w Warszawie
informacja o przedłużeniu zapisów na niektóre kierunki w Warszawie
informacja o ewentualnym uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej w Warszawie
11 września koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na kierunkach studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku
do 15 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w Warszawie
do 22 września ogłoszenie wyników kwalifikacji na kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku
9 stycznia 2024 r. początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na studia rozpoczynające się od lutego 2024 r.
26 stycznia 2024 r. koniec zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych i przekazywania wymaganych dokumentów na studia rozpoczynające się od lutego 2024 r.
do 9 lutego 2024 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia rozpoczynające się od lutego 2024 r.

W sprawie szczegółów związanych ze studiami prowadzonymi przez Internet należy kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość.