Oferta studiów

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział od X 2023 r. od II 2024 r.
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 80  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa* Mechatroniki 80  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Elektronika i telekomunikacja* Elektroniki i Technik Informacyjnych 60 60
Elektrotechnika Elektryczny 120  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 60  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 60  
Informatyka stosowana* Elektryczny 60  
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 120  
Inżynieria mechaniczna ** Samochodów i Maszyn Roboczych    
Inżynieria zarządzania Zarządzania 120  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 70  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 60  
Transport Transportu 110  
Zarządzanie Zarządzania 120  

*studia przez Internet (OKNO)
**do roku akademickiego 2022/2023 obowiązywała nazwa Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2023/2024

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Liczba miejsc
Kierunek Wydział/Kolegium od X 2023 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 50
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 60
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 50
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40

 

 

Studia niestacjonarne są płatne. Opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 301,13 kB)