Oferta studiów

  Trwa uaktualnianie oferty studiów w roku akademickim 2024/2025

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Warszawie w roku akademickim 2024/2025

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Wydział Limit miejsc
studia od października 2024 r.
Limit miejsc
studia od lutego 2025 r.
Administracja zarządcza Administracji i Nauk Społecznych 40  
Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa* Mechatroniki 80  
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120  
Elektronika i telekomunikacja* Elektroniki i Technik Informacyjnych 60 60
Elektrotechnika Elektryczny 120  
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 60  
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii    
Informatyka stosowana* Elektryczny 60  
Inżynieria mechaniczna Samochodów i Maszyn Roboczych 60  
Inżynieria zarządzania Zarządzania 120  
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 70  
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 60  
Transport Transportu 110  
Zarządzanie Zarządzania 120  

*studia przez Internet (OKNO)

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w PW Filia w Płocku w roku akademickim 2024/2025

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Kierunek Wydział/Kolegium Limit miejsc
studia od października 2024 r.
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40
Ekonomia (profil praktyczny) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 50
Inżynieria środowiska Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 30
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 40

 

 

Studia niestacjonarne są płatne. Opłaty w roku akademickim 2023/2024 określa Decyzja Rektora nr 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.

Kierunki i specjalności studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 301,13 kB)