Rekrutacja na Wydział Architektury 2024/2025

W dniu 29 kwietnia rozpoczną się zapisy na studia prowadzone na Wydziale Architektury. Dotyczyć one będą rekrutacji na kierunek Architektura (jednolite studia magisterskie) i anglojęzyczny kierunek Architecture (studia I oraz II stopnia).

Zapisy zakończą się 24 maja.