Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia - pytania i odpowiedzi

W jakim terminie trwają zapisy na studia stacjonarne I stopnia?
Zapisy na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Warszawie rozpoczęły się 6 czerwca, a zakończą 10 lipca. Zapisy na studia prowadzone w PW Filii w Płocku zakończą się 21 lipca.

Na czym polegają zapisy?
Zapisy polegają na terminowym założeniu elektronicznego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Po utworzeniu konta należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Co należy zrobić w przypadku otrzymania podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego następującego komunikatu: Twoje dokumenty i/lub egzaminy nie wystarczają do utworzenia tego zgłoszenia. Zapoznaj się z zasadami kwalifikacji i i uzupełnij zdawane egzaminy w formularzu Wykształcenie?
W takim przypadku należy kliknąć w zakładce Wykształcenie klawisz Dodaj. W otwartym oknie należy wypełnić wiersze oznaczone gwiazdką.

Ile kierunków studiów można wybrać w formularzu zgłoszeniowym?
W formularzu zgłoszeniowym można wybrać do 5 kierunków studiów. Kierunki te należy ustawić priorytetowo.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
W jaki sposób można uregulować opłatę rekrutacyjną?
W celu dokonania opłaty należy wykonać przelew na numer rachunku wskazany w zakładce Płatności. Każdy kandydat posiada swój indywidualny numer rachunku.

Co zawrzeć w tytule przelewu?
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata oraz numer ID zgłoszenia.

Czy uiszczenie opłaty rekrutacyjnej blokuje możliwość edytowania priorytetów w kierunkach?
Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej można edytować kierunki studiów. Edycja jest możliwa do ostatniego dnia trwania zapisów.

Czy kolejność zapisów (założenia konta rejestracyjnego) ma znaczenie?
Kolejność zapisów nie ma znaczenia na wynik rekrutacji.

Czy kolejność kierunków w formularzu zgłoszeniowym ma znaczenie?
Kolejność kierunków w formularzy zgłoszeniowym ma znaczenie.

Kiedy należy okazać oryginały wymaganych dokumentów?
Oryginały wymaganych dokumentów należy okazać po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Terminarz rekrutacji można znaleźć tutaj:
https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz
https://www.pw.edu.pl/studia/harmonogram-rekrutacji
Czy mogę założyć drugie konto rekrutacyjne?
Konto w systemie IRK związane jest z numerem PESEL. Nie można utworzyć kolejnego konta na uprzednio już podany numer PESEL.

Jak można odzyskać hasło do konta rejestracyjnego?
W celu samodzielnego odzyskania zapomnianego hasła do konta IRK należy kliknąć klawisz Zaloguj się i wybrać opcję nie pamiętam hasła.

Jak usunąć z formularza rejestracyjnego kierunek studiów?
W celu usunięcia kierunku studiów należy wejść w zakładkę Zgłoszenia rekrutacyjne i przy odpowiednim kierunku kliknąć Wycofaj.
Usunięcie kierunku możliwe jest do ostatniego dnia trwania zapisów.

Jak zmienić kolejność kierunków w formularzu zgłoszeniowym? Jak ustalić priorytety swojego zgłoszenia?
Pamiętaj, aby zapisać swoje zmiany. W celu zmiany kolejności ustawienia kierunków/ustalenia priorytetów należy wejść w zakładkę Zgłoszenia rekrutacyjne i kliknąć na klawisz Ustal priorytety.

Gdzie można zamieścić skan dyplomu technika?
W celu załączenia skanu dyplomu technika należy wybrać najpierw kierunek studiów.W zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne znajduje się podzakładka Osiągnięcia – dyplom technika wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Gdzie można zamieścić skan dyplomu olimpiady/konkursu?
W celu załączenia skanu dyplomu olimpiady/konkursu należy wybrać najpierw kierunek studiów.W zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne znajduje się podzakładka Osiągnięcia – olimpiada lub konkurs.