Komunikat Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 26.07.2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani w Turze 1 rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, otwieramy Turę 2 zapisów na te studia.

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Warszawie – od 1 do 28 sierpnia. Decyzje o kwalifikacji zostaną podjęte 1 września.

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów prowadzone w Płocku – od 1 sierpnia do 11 września. Decyzje o kwalifikacji zostaną podjęte 15 września.

W rekrutacji mogą wziąć udział zarówno osoby, które już aplikowały na studia w Politechnice Warszawskiej, jak i inni kandydaci zainteresowani podjęciem studiów stacjonarnych I stopnia w naszej uczelni.

Rejestracja w Turze 2 wymaga wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Zwracamy uwagę na uruchomienie zapisów na nowy kierunek, który nie był dostępny w Turze 1: Przemysłowe zastosowania informatyki – studia w Płocku.

Oferta kierunków studiów w Turze 2:

 

 

Wydział/Kolegium Kod studiów Kierunek
Chemiczny 102D-ISP-TC Technologia chemiczna
Chemiczny 102E-ISP-TC Technologia chemiczna (profil praktyczny)
Fizyki 105C-ISP-FT Fizyka techniczna
Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GI Geoinformatyka (profil praktyczny)
Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GK Geodezja i kartografia
Geodezji i Kartografii 106C-ISP-GP Gospodarka przestrzenna
Inżynierii Chemicznej i Procesowej 107C-ISP-IC Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynierii Lądowej 108C-ISP-BU Budownictwo
Inżynierii Lądowej 108C-ISA-BU Civil Engineering (studia w języku angielskim)
Inżynierii Materiałowej 109C-ISP-IM Inżynieria materiałowa
Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-AP Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-MB Mechanika i budowa maszyn
Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-PP Papiernictwo i poligrafia
Mechaniczny Technologiczny 110C-ISP-ZP Zarządzanie i inżynieria produkcji
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISP-IS Inżynieria środowiska
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISP-OS Ochrona środowiska
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111D-ISA-IS Environmental Engineering (studia w języku angielskim)
Mechatroniki 114D-ISP-IB Inżynieria biomedyczna
Mechatroniki 114C-ISP-IP Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Mechatroniki 114C-ISP-MT Mechatronika
Mechatroniki 114C-ISA-MT Mechatronics (studia w języku angielskim)
Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-IK Inżynieria mechaniczna
Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-MR Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISP-PE Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Samochodów i Maszyn Roboczych 115C-ISA-PE Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim)
Transportu 116D-ISP-TR Transport
Zarządzania 117G-ISP-IZ Inżynieria zarządzania
Zarządzania 117G-LSP-ZA Zarządzanie
Administracji i Nauk Społecznych 118D-LSP-AD Administracja
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) 719D-ISP-BU Budownictwo
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) 719D-ISP-IS Inżynieria środowiska
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) 719D-ISP-MB Mechanika i budowa maszyn
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) 719D-ISP-TC Technologia chemiczna
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) 719C-ISP-PI Przemysłowe zastosowanie informatyki (profil praktyczny)
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) 720E-LSP-EK Ekonomia (profil praktyczny)